Stanowisko Głównego Komendanta AK wobec granicy wschodniej

Komendant Główny AK 23 marca 1944 roku wydał rozkaz uzupełniający do akcji „Burza”, polecając oddziałom AK przeprowadzenie koncentracji, podejmowanie walki z wycofującymi się wojskami niemieckimi i nawiązywanie lokalnego współdziałania z dowódcami Armii Radzieckiej. W wypadku nieuznania przez Armię Radziecką dowódców AK za gospodarzy terenu, mieli oni wydać rozkaz swoim oddziałom, aby kontynuowały akcję konspiracyjną. Dowództwo AK zakazało też swoim oddziałom współpracy z jednostkami Wojska Polskiego i Armii Ludowej. Rozkaz nie był sformułowany jasno. Ponieważ rząd emigracyjny nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim i nie zawarł porozumienia w sprawie granicy , nie mogło być mowy o uznaniu dowódców AK przez Armię Radziecką za gospodarzy terenu. Armia Radziecka prowadziła ciężkie walki z hitlerowcami i nie mogła tolerować na froncie niepodporządkowanych jej, pretendujących do roli gospodarza oddziałów AK, ani władz cywilnych związanych z nieuznawanym przez ZSRR rządem.

ircnet.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here