Sposoby na napisanie maila po angielsku

Często w naszej zawodowej karierze zmuszeni jesteśmy do porozumiewania się w języku, który nie jest naszym rodzimym. Może się to zdarzyć w sytuacji, kiedy nasza firma współpracuje z zagranicznymi kontrahentami, a my akurat odpowiadamy za kontakty i negocjacje z nimi. To tylko jeden z przykładów sytuacji wymagającej napisania maila w języku obcym, w praktyce takich sytuacji może być wiele.
Napisanie maila po angielsku nie jest ogromnym wyzwaniem, kiedy ten język udało nam się opanować w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Wtedy po prostu przelewamy nasze myśli, opisujemy zagadnienie swobodnie, posługując się naszymi wyuczonymi umiejętnościami. Gorzej, jeśli akurat porozumiewanie się w języku angielskim nie jest naszą najlepszą stroną, a maila trzeba napisać.
Na pewno wielu z nas stanęło choć raz przed dylematem — jak napisać maila po angielsku. Najprostszym sposobem w sytuacji, gdy nie znamy języka, jest napisanie maila po polsku i skorzystanie z internetowego translatora. Należy tu jednak mieć świadomość, że takie tłumaczenie tekstu jest niedokładne i treść naszego maila może być niejasna dla odbiorcy.
Lepszym sposobem na napisanie maila w języku angielskim będzie skorzystanie ze słownika internetowego lub tradycyjnego. Mając do dyspozycji taki słownik, możemy tekst wstępnie przetłumaczony translatorem, poddać sprawdzeniu i dopracować szczegóły. W słowniku będziemy mieli podane przykłady zastosowań danych zwrotów, co pozwoli nam wybrać sformułowania najlepiej odpowiadające kontekstowi maila. Ponadto dzięki słownikowi możemy uniknąć zastosowania idiomów — wyrażeń swoistych dla języka angielskiego — nieadekwatnie do treści.
Ostatecznie najlepszym rozwiązaniem na napisanie poprawnego maila po angielsku byłoby skorzystanie z pomocy osoby, która ten język zna w stopniu pozwalającym na swobodne porozumienie z rozmówcą. Możemy nasz wstępnie przygotowany tekst maila pokazać takiej osobie i poprosić o dokonanie niezbędnych poprawek, które sprawią, że mail będzie zrozumiały i odbiorca dostanie wszystkie informacje, jakie chcemy przekazać.

http://www.genotype.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here