Nowość w Polsce – asystent rodziny

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku dotycząca wspierania i systemu opieki zastępczej ma na celu pomoc wszystkim rodzinom, które mają kłopoty z wychowywaniem dzieci oraz zakłada zmianę systemu opieki nad dziećmi, które zostały pozbawione opieki rodziców. Zgodnie z ustawą powstała nowa funkcja tak zwanego asystenta rodziny. Osoba powołana na te stanowisko ma pomagać w problemach wychowawczych oraz w codziennych sprawach danej rodziny. W sytuacji, gdy do ośrodka pomocy społecznej dotrze informacja mówiąca o rodzinie, która przeżywa trudności i ma problem w odpowiednim wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, kierownik takiego ośrodka właśnie asystentowi rodziny zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Następnie asystent taki podejmuje współpracę z daną rodziną. Uwzględnia się przy tym głównie zakres pomocy, która powinna być skierowana w stronę tej rodziny. Na współpracę z asystentem rodzina musi wyrazić zgodę oraz brać aktywny udział we współpracy, co jest motywacją do aktywnego współdziałania. Również w przypadku tylko czasowego umieszczenia danego dziecka poza rodziną, asystent rodziny prowadzi z nią pracę zmierzającą do powrotu dziecka do domu, po spełnieniu oczywiście określonych wcześniej kryteriów.

http://www.eradomianki.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here