Odizolowanie i resocjalizacja karą za łamanie prawa

W społeczeństwie każdym, nawet tym niezorganizowanym w narodowość, panują różnego rodzaju normy zachowania, prawa i obyczaje. W tych nierozwiniętych grupkach, odizolowanych plemionach, kary za nieprzestrzeganie zasad są znane i przekazywane z ust do ust z pokolenia na pokolenie. W cywilizowanym kraju o wielomilionowej strukturze zaludnienia konieczne jest wprowadzenie zasad przejrzystych i logicznych tak, jak to tylko możliwe. Tak powstało prawo – kodeks zasad i przepisów postępowania we wszystkich możliwych międzyludzkich sytuacjach. Aby ludzi zmobilizować do ich przestrzegania, państwo musi jednocześnie wprowadzić jasny system kar obowiązujących za złamanie określonych przepisów. W demokratycznych państwach sądzeniem zajmują się niezawisłe sądy a przestępcy skazani wyrokiem muszą odbyć karę odizolowania na dłuższy czas, w trakcie którego poddawani są resocjalizacji w zakładzie karnym.

mediaboss.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here