Jak sprawdzić czy kwalifikacje tłumacza przysięgłego

Praca tłumacza przysięgłego jest niezwykle przydatna w środowisku, w którym istnieje wolny rynek pracy, gdzie są m.in. imigranci, działają międzynarodowe firmy, gdzie rekrutowani są pracownicy z różnych krajów oraz nowa siła robocza. Aby zalegalizować dokumenty i nadać im moc prawną, niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły: wykształcenie i kwalifikacje

Tłumacz przysięgły ma uprawnienia Ministerstwa do tłumaczenia i zatwierdzania dokumentów szczególnej wagi, oficjalnych i zagranicznych. Podpis i pieczątka poświadcza treść tekstu. Tłumaczenie ma wartość prawną. Instytucje państwowe nadają tłumaczowi uprawnienia notariusza. Tłumacz przysięgły choć formalnie nie jest traktowany jako urzędnik państwowy, jednak jest wpisany do Rejestru Tłumaczy Przysięgłych, gdzie każdemu nadawany jest niepowtarzalny numer ewidencyjny. Tłumacz przysięgły ma rozległą wiedzę z zakresu prawa i ekonomii. Wykonuje tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów takich jak:

 • Dokumentów sądowych procesów, ustaw i rozporządzeń sądowych.
 • Dokumenty dla notariusza.
 • Dokumenty handlowe: sprawozdania roczne, umowy, bilanse, zaświadczenia, deklaracje, statuty itp.
 • Dokumenty administracyjne i sądowe.
 • Akt urodzenia.
 • Akt zawarcia małżeństwa.
 • Akt zgonu.
 • Poświadczenie uzyskanego wykształcenia.• Pełnomocnictwa.

W niektórych sytuacjach podpis i pieczątka tłumacza przysięgłego, to sposób na uniknięcie problemów w sytuacjach, które wymagają składania dokumentów i zaświadczeń. Jeśli są uczestnicy, którzy nie rozumieją lub nie mówią językiem, który będzie używany podczas rozprawy, tłumacz przysięgły przygotowuje oficjalne dokumenty w celu zrozumienia sprawy przez jedną i drugą stronę procesu. Ważną częścią pracy tłumacza prawnego jest funkcja ekspercka: potwierdza on kompletność i poprawność tłumaczenia wykonanego przez innego profesjonalnego tłumacza. Tłumacz przysięgły gwarantuje, że tekst jego tłumaczenia odpowiada treści oryginału. Tłumaczenie jest wykonywane możliwie jak najdokładniej w stosunku do semantycznej treści i formy oryginalnego dokumentu. Wśród podstawowych zasad należy wymienić:

 • Dokument jest tłumaczony bez dodawania lub usuwania jakiejkolwiek części tekstu, tj. bez zmiany tekstu.
 • Przestrzegana jest forma i styl oryginalnego dokumentu.
 • Tłumaczenie jest jak najbardziej zbliżone leksykalnie do oryginału.

Uzyskanie statusu tłumacza przysięgłego możliwe jest po zdaniu egzaminów. Aby móc przystąpić do egzaminów, kandydat musi spełnić szereg wymagań. Być pełnoletnim (18 lat). Mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Szwajcarii. Mieć tytuł licencjata.

Tłumaczenia online: jak nie dać się oszukać?

Współcześnie coraz częściej tłumaczenia wykonywane są i zlecane drogą elektroniczną. Tłumaczenia online nie odbiegają jakością, od tych zamówionych w tradycyjny sposób. Należy jednak z uwagą podejść do wyboru biura tłumaczeń czy samego tłumacza, aby nie zostać oszukanym i otrzymać tłumaczenie w formie online najwyższej jakości.

Różne biura koncentrują się na różnych zamówieniach, poziomie jakości i obsłudze. Ktoś pracuje tanio i szybko, a tym samym realizuje zlecenia mniej rzetelnie, podczas gdy ktoś skupia się na segmencie premium, stosuje wielopoziomową kontrolę jakości. Ponadto różne biura specjalizują się w różnych rodzajach i tematach tłumaczeń. Musisz zatem określić swoje priorytety przy zamawianiu tłumaczenia. Zwróć uwagę na stronę internetową biura tłumaczeń.

Przemyślany projekt strony internetowej pośrednio wskazuje na sukces komercyjny, a przynajmniej na poważne zamiary osiągnięcia takiego sukcesu. Słaby projekt szablonu to znak, że firmie albo brakuje środków na stworzenie czegoś bardziej profesjonalnego, albo nie postrzega strony jako kanału pozyskiwania klientów. Jakość tekstu to o wiele ważniejsze kryterium – chyba najważniejsze. Wady projektowe można wybaczyć, ale błędy gramatyczne, interpunkcyjne, ortograficzne w tekstach profesjonalnych lingwistów są niedopuszczalne. 

Jeśli biuro nie zadało sobie trudu, aby sprawdzić jakość tekstu na własnej stronie internetowej, czy warto oczekiwać od niego jakości przy realizacji zamówienia? Czasami we fragmentach opisujących kontrolę jakości zawarte są błędy. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia pisowni jest skopiowanie tekstu z witryny internetowej do programu Word. Jest to podstawowa kontrola, którą profesjonalny tłumacz wykonuje automatycznie.

Sprawdź, na jakich przewagach konkurencyjnych biuro skupia się na swojej stronie internetowej. Obietnice „najlepsze tłumaczenie za najniższe ceny” to wyraźna próba przyciągnięcia klientów niską ceną. Firma szczegółowo opisuje procesy kontroli jakości i podaje cenę tylko na życzenie – co oznacza, że stawia na indywidualne podejście do wymagających klientów. Jakość i cena są zawsze odwrotnie proporcjonalne do siebie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here