Świat się rozwija oraz nieustannie pędzi do przodu. Żyje nam się łatwiej, wygodniej, choć są tego konsekwencje. Jedną z nich jest alergia, która jest już miana za dolegliwość cywilizacyjną. W czasu dziesięcioleci ilość dzieci, cierpiących na astmę oraz katar alergiczny uległa podwojeniu. Naukowcy szacują, iż do 2020 rok, ilość pacjentów na nadwrażliwość będzie równa liczbie ludzi zdrowych.

Czym jest astma oskrzelowa?

Astma oskrzelowa to dolegliwość zapalna dróg oddechowych.

Jakie są sygnały astmy u dzieci?

Sygnały tej dolegliwości są uzależnione od poziomu powstawania. A rozróżniamy ich cztery.

STOPIEŃ Oraz (ASTMA ŁAGODNA, EPIZODYCZNA):

Sygnały występują rzadziej aniżeli raz w tygodniu, a w nocy duszności przeszkadzają niezwykle rzadko.

Zaostrzenia są przejściowe (trwają kilka godzin).

Pomiędzy epizodami zaostrzeniowymi, sygnały właściwie nie występują.

STOPIEŃ II (ASTMA ŁAGODNA PRZEWLEKŁA):

Sygnały nie występują systematycznie, jednak częściej aniżeli raz w tygodniu.

Atak astmy może zaburzać sen i normalne działanie.

Sygnały w nocy zdarzają się minimum 2 razy w miesiąc.

STOPIEŃ III (ASTMA UMIARKOWANA, PRZEWLEKŁA):

Sygnały dolegliwości występują każdego dnia.

Schorzenia snu i ataki duszności nocnej częściej aniżeli raz na tydzień.

Potrzebne jest mienie z preparatów, by umożliwić normalne aktywności.

STOPIEŃ IV (ASTMA PRZEWLEKŁA, CIĘŻKA):

Duszność jest ciągła, powszechnie są ataki duszności nocnej.

Pacjent musi ograniczyć swoją aktywność ruchową.

Dolegliwość ta jest nie bez znaczenia dla jakości życia. Także generuje koszty dla chorych. Jeszcze częściej zgłaszane są symptomów astmy oskrzelowej u dzieci. Znaczy to, iż w przyszłości część społeczeństwa będzie borykać się z ową dolegliwością.

Jak powszechnie występuje astma?

Wedle Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na astmę choruje ponad 300 mln ludzi na świecie, a w społeczności dzieci jest to niejednokrotnie będąca dolegliwość przewlekła. W Polsce na astmę choruje więcej dzieci aniżeli dorosłych. Kwestionariuszowe analizowania epidemiologiczne z dwóch miejskich ośrodków (Kraków, Poznań) wykonane w odstępie 7 lat pokazują, iż na astmę choruje 5–7% dzieci. Uczy się, iż rocznie nowe rozpoznanie astmy składa się u 0,3% do 0,5% dzieci oraz młodzieży. W wieku przedszkolnym astma częściej występuje u chłopców, później te proporcje się zmieniają oraz po czasie dojrzewania astma jest częstsza u dziewczynek. U nastolatków sygnały astmy potrafią ustąpić, a potem powrócić w wieku dorosłym.

Astma oskrzelowa u dzieci – jak załagodzić objawy?Co robić w razie nastąpienia symptomów astmy?

Gdy u Twojego dziecka, u którego wcześniej nie rozpoznano astmy, występują pewne czy wszystkie wymienione powyżej sygnały oraz podejrzewasz, iż potrafi ono cierpieć na astmę, udaj się z nim do lekarza czy specjalisty rodzinnego. Jeśli specjalista uzna, iż diagnostyka w zakresie astmy jest konieczna, skieruje Twoje dziecko do lekarza alergologa czy pulmonologa. Jeśli u Twojego dziecka wystąpią znaczne trudności z oddychaniem wezwij pogotowie ratunkowe. Jeśli u dziecka rozpoznano astmę oraz doszło u niego do nasilenia symptomów dolegliwości, postępuj wedle poniższego schematu. W takiej sytuacji z wiarą w budynku znajdują sie środki stosowane wziewnie, które oddziałują rozszerzająco na oskrzela (tzw. środek rozkurczowy, np. salbutamol).

1.Podaj dziecku 1–2 ilości środka rozkurczowego wziewnie.

2.Odczekaj 15–20 minut a w spokoju obserwuj dziecko, lub nastąpiła poprawa w oddychaniu, ewentualnie zapytaj je, lub czuje się lepiej oraz lub łatwiej się mu oddycha.

3.Jeśli wedle Ciebie oraz dziecka nie ma poprawy po 20 minutach, podaj kolejne 2 ilości środka rozkurczowego oraz ponownie obserwuj dziecko.

4.W przeciągu godziny możesz dać dziecku 3 razy po 2 ilości środka rozkurczowego w odstępach 20-minutowych.

5.Jeśli po godzinie nie ma poprawy – wezwij pogotowie. Do czasu przyjazdu karetki podawaj dziecku co 20 minut po jednej ilości środka rozkurczowego.

6.Jeśli jednak wystąpiła poprawa, Twoje dziecko czuje się dobrze, może swobodnie oddychać, sygnały napadu astmy ustąpiły – zdecydowanie porozum się z specjalistą prowadzącym w przeciągu najbliższych 24 godzin w kierunku ustalenia dalszego leczenia.

Które są sposoby leczenia astmy?

Nie ma idealnego środka na astmę, jakim można żeby zupełnie wyleczyć Twoje dziecko. Natomiast za pomocą właściwych preparatów można efektywnie sprawdzać dolegliwość, tak by sygnały nie występowały wcale czy pojawiały się co najwyżej sporadycznie. Przy dobrym leczeniu astmy codzienna aktywność Twojego dziecka nie winna się różnić od aktywności innych zdrowych dzieci. Specjalista prowadzący winien przepisać Twojemu dziecku zasadniczo 2 typy preparatów w inhalatorach podawanych wziewnie: środek zmniejszający sygnały, czyli środek rozszerzający oskrzela (rozkurczowy), powodujący, iż dziecku łatwiej się oddycha; środek kontrolujący astmę (przeciwzapalny), zmniejszający wrażliwość oskrzeli, zapobiegający występowaniu napadów astmy i zmniejszający ryzyko ciężkiego napadu astmy. Środek rozszerzający oskrzela należy stosować zawsze, jeśli wystąpią sygnały astmy. Wówczas należy podać dziecku jedną albo dwie ilości tego środka. Każdy chory z astmą musi być taki środek w domu. Gdy Twoje dziecko musi go dawać więcej aniżeli 2 razy w tygodniu, to oznacza, iż astma jest niewłaściwie kontrolowana oraz należy udać się do specjalisty prowadzącego. Niejednokrotnie inhalator z środkiem rozszerzającym oskrzela ma kolor niebieski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here