Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to bardzo istotna wartość z punktu widzenia każdego potencjalnego kredytobiorcy. Omawiane tutaj pojęcie rozumiane jest jako całkowity koszt kredytu, który ponosi konsument. Ów koszt wyrażony jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Dzięki RRSO zainteresowany może szybciej porównywać poszczególne oferty dotyczące kredytów konsumenckich, udzielanych przez instytucje finansowe, takie jak: banki, Spółdzielcze Kasy Kredytowo-Oszczędnościowe, a także instytucje pożyczkowe, które nie są bankami. RRSO to ujednolicona wartość, która pozwala porównywać ze sobą nie tylko kredyty, ale również pożyczki oraz kredyty i pożyczki, a następnie ustalić, która z analizowanych ofert jest dla potencjalnego dłużnika najbardziej korzystna. Sposób interpretacji uzyskanego wyniku nie jest skomplikowany – rządzi nim tylko jedna zasada: im wyższa Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, tym większe koszty kredytu. RRSO to istotna wartość w rankingach kredytów.

http://www.firmator.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here