Rodzaje niepełnosprawności

Niepełnosprawność przybiera przeróżne formy zarówno ze względu na objawy oraz ze względu na jej podłoże i pochodzenie. Niepełnosprawność może być wrodzona jak również nabyta jako skutek tragicznych wypadków, przewlekłych chorób lub z racji wieku. Niepełnosprawną jest osoba, która pod jakimkolwiek względem odbiega od norm zarówno ruchowych, jak i umysłowych. Wyróżniamy niepełnosprawność umysłową, do której zaliczyć można upośledzenia, demencję starcza, utratę pamięci itp. Bardzo często stykamy się również z niepełnosprawnością sensoryczną, która polega na zaburzeniu funkcji zmysłów, zaliczane są tutaj osoby niewidome, niesłyszące, z zaburzeniami wzrokowymi i słuchowymi oraz odporne na wszelki zapach i smak. Niepełnosprawność może dotyczyć też chorób psychicznych, które zaburzają funkcjonowanie w społeczeństwie, wyrażanie emocji oraz uczuć. Niepełnosprawność ruchowa, wynikająca z uszkodzeń kończyn albo ich braku. Do wad wrodzonych najczęściej należy dziecięce porażenie mózgowe. Swoisty rodzaj niepełnosprawności pojawia się w przypadku ciężkich chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nowotwory, guz mózgu itp.

prohelvetia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here