Jak szybka powinna być baza danych systemu ERP

Każdy system ERP powinien działać szybko i wydajnie. Jednak – co trzeba podkreślić – parametr ten nie zależy wyłącznie od szybkości, z jaką pracuje dane oprogramowanie. Wręcz przeciwnie, bardzo dużo zależy tu od szybkości funkcjonowania bazy danych i realizowania przez nią postawionych zadań.

Szybkość – co to oznacza?

Od strony czysto technicznej, szybkość bazy danych jest parametrem, który zależy od tego, w jakim czasie może ona udostępniać dane zwrotne. Mówiąc prościej – mowa tu o czasie, jaki niezbędny jest, by móc uzyskać odpowiedź w postaci określonych danych. Jest ona bowiem skutkiem zgłoszenia stosownego zapytania.

W przypadku, gdy zapytanie jest jedno, baza danych obsłuży wybrane żądanie dość szybko. Jeśli jednak zapytań jest wiele, czas dostępu do danych może ulec znacznemu wydłużeniu. Faktem jest również i to, że tylko w ten sposób można sprawdzić, jaka jest faktyczna wydolność wybranej bazy.

Dostęp spoza architektury

Dawniej systemy ERP działały w oparciu o lokalną architekturę, co oznacza, że dostęp do zapisanych w nich danych był dosyć prosty. Dziś sytuacja uległa daleko idącym zmianom, gdyż dostęp ten może być realizowany również spoza fizycznej architektury, to jest np. przez urządzenia mobilne.

I właśnie dlatego każda baza danych, która umiejscowiona jest w określonym systemie ERP, powinna – o ile to możliwe – posiadać stosowny zapas mocy obliczeniowej. Tylko w ten sposób istnieje możliwość dostosowania jej możliwości do realnych potrzeb firmy, gdyż konstruowanie systemu wyłącznie „na wymiar” jest w tym przypadku bezsensowne.

System ERP na wyrost?

Jeśli wybrana baza danych ma spełniać swoją rolę, to musi być ona zaprojektowana pod rozwój, a nie pod bieżący potencjał wybranego przedsiębiorstwa. Trzeba liczyć się z tym, że implementacja ERP przełoży się na (być może i gwałtowny) rozwój firmy. To z kolei będzie wiązać się ze wzrostem liczby zapytań.

Podsumowując, system ERP powinien być przede wszystkim szybki. A to, czy taki będzie, zależy w głównej mierze od szybkości funkcjonowania wybranej bazy danych. To ona jest jego sercem i najważniejszym modułem. A jeśli skonstruowana jest poza ERP (np. w chmurze), to istotną kwestią pozostanie szybkość transferu danych pomiędzy nią a systemem.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy BPSC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here