Jak bank sprawdza wydatkowanie środków z kredytu?

Jeżeli uzyskany kredyt jest celowy, co oznacza, że pieniądze muszą być przeznaczone na konkrety cel zapisany w umowie, bank zawsze będzie sprawdzał czy tak jest. Na przykład, jeżeli kredyt miał sfinansować budowę domu, w teren wyruszy pracownik oddziału, przeszkolony z zakresu nieruchomości. Oceni on wszystkie kwoty wydane na dotychczasowe działania i skonfrontuje je z realiami zastanymi na placu budowy. Ponadto będzie oczekiwał okazania wszelkich faktur i rachunków za zużyte materiały, zakupione za środki kredytowe. Sprawdzi ich zasadność i stopień wykorzystania i przydatności przy danej inwestycji. Jeżeli wszystko będzie zgodne z założeniami, wyda on pozytywną decyzję o sposobie wykorzystania środków. Wtedy bank przeleje na rachunek kredytowy kolejną część z sumy kredytu. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku innych kredytów zaciąganych z przeznaczeniem na konkretne cele. Terenowi pracownicy banków są przeszkoleni w różnych dziedzinach, by móc ocenić postępy wykonane przy każdym kredycie.

http://www.karierait.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here